Thực hiện bài kiểm tra mức độ hiểu biết về chính sách bảo mật

Thực hiện bài kiểm tra mức độ hiểu biết về chính sách bảo mật

Ngày 4 tháng 5 công ty Briswell Vietnam sẽ thực hiện bài kiểm tra mức độ hiểu biết về chính sách bảo mật.

Bài kiểm tra này nhằm mục đích chứng minh rằng tất cả nhân viên công ty đều hiểu một cách chính xác về hành động tuân thủ nghĩa vụ bảo mật, không làm rò rỉ thông tin bí mật, và có khả năng đưa ra được những đề án, đối sách có thể làm giảm rủi ro không chỉ đối với Briswell Vietnam mà còn đối với công ty khách hàng.

Nội dung bài kiểm ở mức độ nếu mọi người thường xuyên hiểu rõ và thực hiện đúng chính sách bảo mật thì sẽ trả lời đúng hết.

Công ty kì vọng mọi người đạt được kết quả tốt.