Event Tháng 5.2018 – Buffet nướng King BBQ

Event Tháng 5.2018 – Buffet nướng King BBQ

Cứ đến khoảng thời gian cuối tháng, công ty lại tổ chức event vui chơi, ăn uống cho toàn thể nhân viên.

Mỗi tháng đều có một event riêng do mỗi nhóm tổ chức. Qua đó, mọi người vừa có dịp xả stress và vừa để tăng cường giao lưu trao đổi. Tháng này event được tổ chức bởi nhóm dev-2. Đợt event này thu hút khá đông đủ nhân viên.  Mọi người cùng nhau đi buffet nướng ăn uống no nê. Cảm ơn công ty đã tài trợ buổi party. Dưới đây là những hình ảnh của buổi party ấy.

event_5_5 event_5_4 event_5_3 event_5_2 event_5_1