Laravel | CakePHP comparison

Laravel | CakePHP comparison

Giới thiệu về Laravel Laravel là 1 framework PHP mã nguồn mở được phát triển và duy trì bởi Taylor Otwell. Các mẫu kiến trúc của nó chủ yếu được dựa trên khung Symfony. Tuy Laravel ra đời khá muộn (năm 2011) so với các framework lớn khác của PHP như Symfony (năm 2010), CakePHP (năm 2005). Nhưng tới thời điểm hiện tại, Laravel đang […]

Read More

Sử dụng chức năng External Diff trong Sourcetree

Sử dụng chức năng External Diff trong Sourcetree

Source Tree Diff External Git là một trong những hệ thống quản lý được ưa chuộng nhất hiện nay. Có rất nhiều dự án đã sử dụng Git repositories để lưu trữ và quản lý code, cho dù đó là dự án lớn hay nhỏ. Với Git, sẽ dễ dàng hơn khi code và cung cấp những chức năng tích hợp thú vị mà có […]

Read More

Android Studio 3.5 Release Note Summary

Android Studio 3.5 Release Note Summary

Android Studio 3.5  tập trung cải thiện 3 vùng chính của IDE: system health, feature polish, và fixing bugs. I) Tính năng mới 1) Thiết lập Recommended memory Theo mặc định, Android Studio có bộ nhớ heap tối đa là 1028MB. Android Studio giờ đã có thể tự nhận biết khi project cần nhiều RAM hơn và sẽ thông báo cho bạn để tăng kích thước vùng […]

Read More

Sử dụng AWS Toolkit trong Visual Studio Code

Sử dụng AWS Toolkit trong Visual Studio Code

AWS Toolkit là gì ? ♦ Là 1 extension được tạo ra để giúp cho developer có thể dễ dàng quản lý, phát triển, debug ở local và deploy các ứng dụng serverless sử dụng dịch vụ Amazon Web Serice (AWS). Bạn có thể sử dụng AWS Toolkit for Visual Studio Code để: Phát triển ứng dụng serverless ở local, và sau đó deploy lên […]

Read More

Navigation App

Navigation App

1.    Giới thiệu 1.1 Ứng dụng Navigation  Ứng dụng giúp bạn dễ dàng tìm những địa điểm xung quanh vị trí của bạn bằng cách sử dụng GPS. Đặc biệt ứng dụng được tích hợp Augmented Reality[1], cho phép những địa điểm được đặt trong thế giới Augmented Reality theo hệ toạ độ thế giới thật. Được phát triển cho cả hai hệ điều hành […]

Read More

Debug CakePHP trong VScode với Xdebug

Debug CakePHP trong VScode với Xdebug

Xdebug là gì ? – Xdebug là 1 extension cho PHP để hỗ trỡ gỡ lỗi và phát triển. Nó chứa một trình gỡ lỗi từng bước để sử dụng với IDE, nó nâng cấp chức năng var_dump () của PHP, nó thêm dấu vết ngăn xếp cho Thông báo, Cảnh báo, Lỗi và Ngoại lệ. Nó có chức năng ghi lại mọi lệnh gọi hàm […]

Read More