[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2020

[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2020

Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14, kể từ ngày 01/07/2020 mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 đồng/ tháng lên 1.600.000 đồng/ tháng (tăng thêm 110.000 đồng/tháng). Theo đó, với việc tăng lương cơ sở, mức trần đóng BHXH, BHYT và phụ cấp thai sản (ngoài 6 tháng được hưởng) như sau: Mức trần đóng BHXH, BHYT (cũ) Mức […]

Read More

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Khi nghỉ việc, người lao động sẽ nhận được quyết định nghỉ việc và sổ bảo hiểm xã hội đã chốt sổ tính tới thời điểm nghỉ việc từ phía Công ty. 1 – Thời gian nộp hồ sơ: Lãnh BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (BHTN) (phải làm đủ 12 tháng trở lên mới lãnh được) và phải đi đăng ký lãnh trong vòng 3 tháng […]

Read More

Lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Từ ngày 01/01/2020 cơ quan bảo hiểm y tế xã hội (BHXH) sẽ thực hiện cấp bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người tham gia. Việc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất cả các bên liên quan như người tham gia BHYT, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và cơ quan BHXH. Lưu giữ các nội dung cơ bản: Mã […]

Read More

[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2019

[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2019

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, kể từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng/ tháng lên 1.490.000 đồng/ tháng (tăng thêm 100.000 đồng/tháng). Theo đó, với việc tăng lương cơ sở, mức trần đóng BHXH, BHYT và phụ cấp thai sản (ngoài 6 tháng được hưởng) như sau: Mức trần đóng BHXH, BHYT (cũ) Mức […]

Read More

[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2018

[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2018

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 01/07/2018 mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1.300.000 đồng/ tháng lên 1.390.000 đồng/ tháng (tăng thêm 90.000 đồng/tháng). Theo đó, với việc tăng lương cơ sở, mức trần đóng BHXH, BHYT và phụ cấp thai sản (ngoài 6 tháng được hưởng) như sau: Mức trần đóng BHXH, BHYT (cũ) Mức […]

Read More